Kam čmelín umístit?

I když je čmeláčí kolonie schopna svůj plod zahřát v případě nižších teplot a naopak při vyšších teplotách je pomocí ,,větrání“ schopna teplotu v čmelíně snížit, jarní mrazy a letní horka mohou ohrozit vajíčka a larvy, což může vést až k zániku hnízda.

Vhodná poloha čmelínu je na stinném místě, popřípadě místě, kde se objevuje jen ranní slunce. Důležité je nezapomenout na ochranu před mravenci. Čmelín umístěte na vyvýšenou plošinu, podstavec, či nožky. Účinným opatřením je postavit nožky úlku do misek naplněných rostlinným olejem. Dbejte na to, aby se o čmelín neopíraly rostliny, jejichž listy a stébla slouží mravencům jako mosty. Dalším opatřením je natřít podstavec či plošinu netoxickým repelentem proti mravencům.

Snažte se najít závětrné místo. Silnější vítr znesnadňuje čmelákům přistání na česně u vletového otvoru a návrat do hnízda.

To, že na vámi zvoleném místě na čmelín může pršet čmelákům nevadí, avšak při dlouhodobém vystavování dešti se zkracuje jeho životnost.

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro dobré stanoviště je dostatek pestré potravy během celého vegetačního období. Tento fakt má zásadní vliv na rozvoj hnízda a výrazně se zvýší pravděpodobnost, že v následující sezóně bude Váš čmelín osídlen.

STUCHL, Miroslav, Jan SLAVÍK, Jaromír ČÍŽEK, Vladimír PTÁČEK, Alena VOTAVOVÁ a Petr DOBRÝ. Čmeláci: chov a podpora čmeláků na zahrádkách i ve městech. Brno: Tribun EU, 2016. Librix. Eu. ISBN 978-80-263-1069-3.