Něco o čmelácích

Čmeláci patří k nejznámějším zástupcům hmyzu a nejen díky své mírné povaze, roztomilému a huňatému vzhledu jsou oblíbeni veřejností.

chov čmeláků zemních

Vyskytují se jak v přírodních, tak i kulturních ekosystémech, kde jsou ceněnými opylovateli různých druhů planých i pěstěných rostlin. Ačkoliv jejich význam zůstával donedávna nedoceňen, teprve v posledních desetiletích zájem o opylovací schopnosti čmeláků celosvětově narůstá.

Opylovací schopnost čmeláků byla vnímána, jako alternativa opylovací činnosti včel, avšak u některých druhů rostlin je jejich role nezastupitelná. Díky stavbě jejich těla mohou opylovat i takové druhy rostlin, při jejichž opylování jsou včely medonosné méně úspěšné (jetel luční, vojtěška setá atd.).  Čmeláci navíc pomáhají při opylování, a tedy i tvorbě semen a plodů, také u těch druhů, u kterých jsou vhledem ke svému počtu a rozšíření dominantními opylovateli včely (ovocné dřeviny a olejniny). Při porovnání s včelami jsou schopni létat za nízkých teplot okolo 6°C, při relativně silném větru a dokonce i za mírného deště. Při delším jarním období nepříznivého počasí jsou to pak právě čmeláci, kteří spolu se samotářskými druhy včel zajišťují z polí a sadů úrodu.

Kromě pozorování čmeláků v přírodě je možný jejich cílený chov. Řada českých zemědělců, široká veřejnost a to zejména zahrádkáři a drobných pěstitelé pociťují nedostatek včel na neúrodě ovocných stromů a jiných plodin. Ne každý však začne s chovem včel, který je časově i technicky náročnější, než chov čmeláka.  Jako vhodná alternativa se osvědčila pořízení si čmeláčího hnízda a jeho chov, k zajištění opylení v podmínkách malopěstitelů.

Mnoho drobných chovatelů si však uvědomuje, že nákupem čmeláčího hnízda péče o čmeláky na vlastní zahradě nekončí, a že pro jejich úspěšné a opakované hnízdění mohou udělat více, například pěstovat rostliny, které jim poskytnou dostatek vhodné a pestré potravy po celé vegetační období.

SMÉKALOVÁ, Kateřina, Katarína KAFFKOVÁ a Alena VOTAVOVÁ. Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2018. ISBN 978-80-7427-292-9.

Seznamte se s čmelákem zemním

Není čmelák jako čmelák, ale existuje celá řada druhů (zemní, luční, skalní, zahradní, lesní, ...). Celkově více než 250 druhů, z toho v Česku se můžeme setkat s cca 30 druhy. U nás v Moravském Krumlově se věnujeme chovu čmeláka zemního (Bombus terrestris), který je u nás původním a také nejčastějším druhem.

Zajímá vás, jak čmeláka zemního poznat? Na které stromy se hodí a jak velká mohou být jeho hnízda? To vše se dozvíte ve videu od Ondřeje Hercoga ze Čmeláci Plus.