Škůdci čmeláků

Stejně jako každý, i čmeláci mají své nepřátele a predátory, jež je loví. S nadsázkou lze říci, že tím největším škůdcem je člověk a jeho styl hospodaření s krajinou. Ať už to je používání chemických prostředků na polích a zahradách, plošné sekání trávy nebo nekonečné lány s absencí remízků a dalšího členění. I bez něj má však čmelák mnoho nepřátel ve zvířecí říši. Těmi nejznámějšími jsou:

Zavíječ čmeláčí (Aphomia sociella)

Čmeláčí hnízda jsou velmi často napadána zavíječem čmeláčím. Mladé larvy tohoto škůdce zpočátku konzumují zevnitř kukly v kokonech a posléze velké a hbité opředou hnízdo a sežerou jak plod tak zbytek vyhladovělých dospělých čmeláků. Nakonec larvy zničené hnízdo opustí a společně se zapředou do pevných zámotků někde v rohu úlku. Proti tomuto škůdci zatím není spolehlivá ochrana kromě mechanické klapky ve vchodu do čmelína.

Pačmeláci (Psithyrus sp.)

Kromě čmeláků existuje i skupina jim velmi podobných pačmeláků. Jedná se o čmeláčí parazity. Najde-li samička pačmeláka hnízdo čmeláků, vnikne dovnitř a postupně nahradí matku. Pačmeláčí matka konzumuje nakladená vajíčka a do buněk klade vlastní.

Mravenci (Formicidae)

PTÁČEK, Vladimíř. Chov čmeláků v laboratoři. Brno: Tribun EU, 2008.Knihovna.cz. ISBN 978-80-7399-635-2

Více ve videu od Zelená domácnost: